Monthly Archives: Listopad 2010

Nejen povinné ručení

Máte pojištěné své vozidlo? Povinné ručení ze zákona mít musíte. A co havarijní pojištění? Máte ho? Vyplatí se vám? Pojďme si přiblížit základní dva produkty automobilového pojištění – povinné ručení a havarijní pojištění.

Povinné ručení
Povinné ručení je zákonnou povinností, kterou musí splňovat každý majitel motorového vozidla. Při neplnění této povinnosti hrozí dotyčnému pokuta až do výše desítek tisíc korun.
Povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu pro případy škody, která bude způsobená provozem vašeho motorového vozidla. Hradí se z něj věcné škody, ale i ty, které vzniknou na zdraví nebo usmrcením.
Škoda je však hrazená pouze na cizím vozidle, nikoliv na vašem. Chcete-li mít pojištěné své vozidlo, sjednejte si havarijní pojištění.
Při sjednávání povinného ručení, popřemýšlejte o limitu plnění. Představuje částku, kterou za vás daná pojišťovna uhradí. Minimální výše je stanovená zákonem a činí 35 milionů korun.
Povinné ručení poskytuje celá řada český pojišťoven. Jsou jimi Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, DIRECT Pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, CHARTIS EUROPE, Kooperativa pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Wüstenrot pojišťovna.

Havarijní pojištění
Havarijní pojištění vám pokryje škody, které budou způsobené na vašem vozidlu. Zaměřuje se na škody vzniklé dopravní nehodou, ale i vandalismem či krádeží. Vozidlo bude také pojištěné proti požáru, krupobití, přímému působením blesku, pádu kamení, sesuvu půdy, tlaku sněhu, povodním a dalším živelným událostem.
Můžete si také sjednat celou řadu připojištění, např. asistenční služby, připojištění čelního skla nebo všech skel, připojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem, připojištění náhradního vozidla atd.
A komu se tento produkt vyplatí? Ne každému. Proto je vhodné zvážit jeho potřebnost. Doporučuje se vlastníkům nových či drahých automobilů a také těm, kteří často havarují. Pokud už si zřizujete havarijní pojištění, je vhodné to provést u stejné pojišťovny, u jaké máte povinné ručení. Dostanete tak od pojišťovny slevu.
Pojistné plnění v rámci havarijního pojištění nastává v případě dopravní nehody, kterou zaviní řidič mající havarijní pojištění. Pokud nehodu způsobí jiný řidič, platí se škody z jeho povinného ručení.
Havarijní pojištění si můžete sjednat u těchto pojišťoven: Allianz pojišťovna,
AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, DIRECT Pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, MAXIMA pojišťovna, Servisní pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Wüstenrot pojišťovna.

Co byste měli vědět o Zelené kartě?

Pokud jste motorista, určitě jste už slyšeli o Zelené kartě. Zařizujete si teprve věci kolem automobilu? Seznamte se s tímto důležitým dokladem.

zelená karta

Co je to Zelená karta?
Zelená karta představuje automobilové pojištění platící u nás i v mnohých evropských zemích. Slouží tak jako doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobeném vozidlem.
Díky Zelené kartě nemusí řidič platit hraniční pojištění a rovněž také v cizině dokládá, že má v pořádku pojištění odpovědnosti.
Zelenou kartu majitel motorového vozidla dříve mohl dostat při uzavření povinného ručení jako doklad navíc určený do zahraničí. Dnes už jde o jediný doklad o pojištění vozu, který musí mít řidič vždy při sobě, a to i na území České republiky. Zelenou kartu je možné vystavit i opakovaně.
Pokud vyjíždíte do ciziny, musíte mít u sebe její originál, ale i duplikát, který si nechá tamější policie v případě, že budete v zahraničí havarovat. Duplikát si sami přidělávat nemusíte. Obě části Zelená karty dostanete od pojišťovny.
Zelená karta platí téměř na celém území Evropy. Seznam všech zemí, resp. jejich zkratek je uvedený na její líci.

Když nemáte Zelenou kartu
Pokud nevlastníte Zelenou kartu, znamená to, že nemáte sjednané povinné ručení, které je dané zákonem. Budete-li přes tento fakt používat veřejné pozemní komunikace, čeká vás pokuta, která je přibližně v rozmezí 5 000 – 40 000 Kč. Pokutu, i když mnohem menší, obdržíte i v případě, že tento doklad při silniční kontrole či autonehodě nemáte u sebe.

Mějte Zelenou kartu vždy u sebe a ušetříte si tak mnoho komplikací.

Co byste měli vědět o silniční kontrole?

Povinné doklady předkládané při silniční kontrole

Jaké doklady musíte mít při sobě, pokud vás zastaví Policie ČR? Pojďme si je vyjmenovat:
řidičský průkaz
doklad o uzavření povinného ručení: Dnes je v podobě Zelené karty
osvědčení o registraci vozidla: To je tzv. technický průkaz
potvrzení o zdravotní způsobilosti: Tento doklad se vyžaduje od řidičů starších šedesáti let, kteří musí procházet pravidelnou zdravotní kontrolou.
doklad totožnosti: Tím může být občanský průkaz nebo cestovní pas. Předkládáte ho, pokud k tomu má policie nějaký důvod, např. když hledá podezřelou osobu atd. Nelegitimuje vás však jako řidiče vozidla, ale jako občana. Při běžné dopravní kontrole se občanským průkazem ani cestovním pasem neprokazujete.

Mějte své doklady vždy při sobě. Pokud vás zastaví silniční kontrola a vy nebude schopni předložit všechny potřebné doklady, čeká vás pokuta od 1 500 – 2 500 Kč.

Jak se zachovat při silniční kontrole
Pokud vás zastaví policie, ať už pomocí nápisu na policejním vozidlu „STOP“ nebo policistou osobně, je nutné, abyste ihned dali blinkr a zastavili, a to nejlépe v odstavném pruhu, nebo co nejblíže k okraji silnice. Motor můžete a nemusíte vypnout. Policista by vám měl doporučit jeho vypnutí. Průběh samotné kontroly zákon neupravuje.
Silniční kontrola může být namátková, ale také k ní dochází na základě nějakého vašeho přestupku. Jak by měla pobíhat silniční kontrola? Pokud víte, že jste provedli přestupek, příliš se s policistou nedohadujte a neprovokujte ho. Může vám dát různě vysokou pokutu a vy se určitě chcete držet na její dolní hranici. Ovšem je nutné poznamenat, že chyb v konverzaci se řidičem se často dopouštějí i policisté, kteří tak mohu být obviněni ze šikany.
Po sdělení přestupku má prostor řidič na jakousi obhajobu sám sebe. Bude-li vám oznámen přestupek, můžete s ním nesouhlasit. Pokud tomu tak je, předá policista přestupek k řešení na obecní či městský úřad, v jehož katastru k němu došlo.

O dálničních známkách

Jezdíte často po České republice delší vzdálenosti? Pak jistě používáte pro svou dopravu dálnice či rychlostní silnice. Tím pádem potřebujete dálniční známku. Pojďme si o ní a celkově o dálničních poplatcích říci více.

značka dálnice

Dálniční poplatky
Než si přiblížíme dálniční známku jako takovou, seznámíme se s dálničním poplatkem. Rozumíme jím poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic. Můžeme je rozlišovat dle času či za vzdálenost.
U nás je zpoplatnění dálnic a silnic upravenou zákonem. Do roku 2007 jsme se mohli setkat pouze s časovým poplatkem. Ovšem od tohoto roku platí vozidla nad 12 tun mýtné, které je i na vybraných úsecích silnic I. třídy. Od roku 2010 je mýtné povinné i pro vozidla nad 3,5 tuny.

Dálniční známka
Dálniční známka prokazuje zaplacení poplatku za užití dálnic nebo rychlostních silnic a vymezených úseků. Úseky, na které se poplatek vztahuje jsou uvedené ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů a jsou označené příslušnou dopravní značkou.
Dálniční známku tvoří nálepka z tenkého a průhledného plastu. Ta se umisťuje na čelní sklo vozidla.
Česká dálniční známka má dvě části. Jedna je lepená na čelní sklo a druhou si řidič nechává u sebe. To má zabraňovat krádeži známky, ale tato část slouží i jako náhrada v případě, že se poškodí nalepená část dálniční známky.
V současné době si můžete pořídit roční, měsíční či desetidenní dálniční známku.

Nepodceňujte dálniční známky a nevyrážejte na placené úseky bez nich. Pokud budete přistiženi Policií ČR, hrozí vám pokuta ve výši několik tisíc korun. Neriskujte však ani v zahraničí.

Zaostřeno na letní a zimní pneumatiky

V letním období letní pneumatiky, v zimním období zimní pneumatiky…Zní to jednoduše. Ovšem kdy je přesně ten správný čas na přezutí a v čem se vlastně liší letní a zimní pneumatiky?

pneumatiky na hromadě

Letní versus zimní pneumatiky
Na trhu máme tři kategorie pneumatik. Jsou jimi letní, zimní a celoroční. Mezi zimními a letními pneumatikami je hlavní rozdíl ve směsi, která je tvoří. Letní směs pod teplotou 7oC ztrácí přilnavost. Zimní pneumatiky jsou naopak konstruované pro teploty od 7Co do -25oC.
Zimní pneumatiky mají také odlišný dezén. Jejich drážky ve vzorku jsou větší. To je nutné pro snazší odtok vody a břečky. Zvětšuje se tak bezpečnost vozidla, protože zároveň vzniká větší počet hran, které jsou potřebné pro přilnavost na velmi kluzkém povrchu.
Zvláštní kategorii tvoří celoroční pneumatiky. Odborníci je doporučují pouze v oblastech České republiky, ve kterých je mírná zima. Sem patří např. Jižní Morava. Využívat je také mohou sváteční řidiči.

Kdy přezout pneumatiky?
Jak určit optimální čas na přezutí pneumatik? Je třeba se řídit podle tepoty vozovky a vzduchu. Obecně je vhodné přezout na zimní pneumatiky v případě, že dlouhodobý teplotní průměr klesne pod 7oC. V tomto případě je už předpoklad, že na některých místech může být vozovka namrzlá.
Naopak na letní pneumatiky je třeba přezout, když se konstantně objevují vyšší teploty. Pokud byste nepřezuly při teplotách nad 17oC, bude docházet k většímu opotřebení zimních pneumatik. Při teplotě kolem 30oC může být jízda s nimi dokonce nebezpečná.

Povinnost zimní výbavy
Řidič má od 1. července 2008 povinnost používat na některých úsecích zimní výbavu. Dané úseky jsou označené dopravními značkami „Zimní výbava“ a „Zimní výbava konec“. Na těchto trasách je nutné dodržovat tuto povinnost od 1.listopadu do 30.dubna. Doba platnosti však může být upravená dodatkovou tabulí.
Zimní výbavou máme na mysli zimní pneumatiky, ale můžete využít i alternativu, kterou představují sněhové řetězy. Více se však doporučují zimní pneumatiky.

Máte v pořádku povinnou výbavu automobilu?

Máte-li auto a jezdíte, jistě víte, že musíte mít povinnou výbavu automobilu. Co všechno do ní patří? Výbava automobilu prošla změnami. Mějte jistotu, že s sebou vozíte vše, co potřebujete.

Povinná výbava automobilu
Co všechno musíte mít s sebou, vyjedete-li autem? Do povinné výbavy paří náhradní pojistky. Nutné je mít jednu od každého druhu. Náhradní potřebuje i žárovky. I zde platí, že od každého druhu. tj. na vnější i vnitřní osvětlení a ke světelné signalizaci.
Dále je nutné mít ve vozu hever, klíč na matice kol, výstražní trojúhelník, reflexní vestu a autolékárničku.
Od minulých let došlo ke změně v tom, že nemusíte mít rezervní pneumatiku. Stačí vám mít opravárenskou sadu, která vám umožní spravit pneumatiku pro bezpečné dojetí do servisu. Nově přibývá nutnost reflexní vesty. Je povinná od roku 2011. Změnu také prodělal obsah lékárničky. Ta je detailně popsána v jiném článku.

Co byste měli mít s sebou?
Kromě povinné výbavy je vhodné s sebou mít i další vybavení, kvůli jehož absenci vám sice nedá Policie ČR pokutu, ale které v různých případech oceníte. Sem patří např. tažné lano s červeným výstražným pruhem, destilovaná voda, startovací kabely, hasicí přístroj, baterka, kanystr na palivo a euroformulář o dopravní nehodě.

Každá země má své podmínky
Chystáte se vyjet do zahraničí? Informujte se o tom, co patří do povinné výbavy v konkrétně zemi. Podmínky se mohou lišit. V Chorvatsku např. musíte mít reflexní vestu pro všechny cestující. Komerční vozidla navíc mají ve výbavě hasicí přístroj a je tu povinnost vlastnit druhý výstražný trojúhelník pro přívěs. Hasicí přístroj je nutné mít také v Litvě, Rusku, Řecku, Turecku atd.
Pamatujte na to, že neznalost neomlouvá a je vždy potřeba mít takové povinné vybavení, které vyžaduje konkrétní země.

Kamkoliv jedete, mějte s sebou povinnou výbavu automobilu. V opačném případě se nevyhnete pokutě, která může být i dost vysoká.

Už máte novou lékárničku?

Jste-li aktivním řidičem, jistě se k vám dostalo, že od 1.ledna 2011 se mění povinný obsah lékárničky. Co musí obsahovat?

Obsah autolékárničky
Podle nové vyhlášky č. 283/2009 Sb., která vyšla v platnost 19.září 2009 a je povinná od 1.1.2011 musí mít každé auto autolékárničku, která splňuje nová kritéria.

Autolékárnička musí obsahovat:
leták o postupu při zvládání autonehody
isotermickou fólii na přikrytí zraněného o rozměrech nejméně 200 x 140 cm
nůžky o délce 15 cm, které mají zaoblené hroty a antikorozní úpravu
chirurgické rukavice
pryžové škrtící obinadlo
resuscitační masku s výdechovou chlopní a filtrem
plastovou roušku o velikost 20×20 cm a tloušťce 0,05 mm
obvaz s jedním polštářkem o šíři nejméně 8 cm
obvaz se dvěma polštářky o šíři nejméně 8 cm
třícípý šátek z netkaného textilu
náplast na cívce a náplast s polštářem

Z výše uvedeného obsahu autolékárničky vyplývá, že do vybavení nově přibývá resuscitační maska s antibakteriálním filtrem, fólie na přikrytí zraněného, kvalitní patnácticentimetrové nůžky v antikorozní úpravě a leták s informacemi o poskytování první pomoci. Obvazy oproti dřívějšku nemusí být sterilizované.
Není nutné si kupovat novou autolékárničku. Stačí, když tu stávající doplníte o výše uvedené vybavení. Ovšem při cenách jednotlivých předmětů se téměř více vyplatí investovat do nové lékárničky.

Cena lékárničky
Do minulého roku byly lékárničky k sehnání kolem 150 Kč. V současné době ji koupíte za cca 250 Kč. Samotná resuscitační maska je totiž poměrně drahá. Tvoří nejdražší součást nového vybavení.
Odborníci upozorňují na nedostatek autolékárniček. Pokud ji ještě nemáte, pořiďte si ji co nejdříve.

Jak je to s bodovým systémem?

Už jste si zvykli na bodový systém? Je u nás od roku 2006. Přesto v něm můžete mít nějaké nejasnosti. Pojďme si bodový systém více přiblížit.

Bodový systém v České republice
Bodový systém byl v České republice zavedený 1.července 2006. Cílem je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Jak tento systém funguje? Za způsobené dopravní přestupky se řidičům přidělují trestné body. Jejich výše je určené podle toho, o jak závažný přestupek jde. Počet trestných bodů je zaznamenán na obecním úřadě.
Každý řidič má nastavenou hranici dvanácti bodů. Vyčerpá-li ji, jeho řidičský průkaz pozbývá platnosti a je mu odebrán. Znovu si o něj může požádat po jednom roce a body se mu opět přičítají od nuly.
Pokud máte nějaké body nasbírané a dalších 12 kalendářních měsíců od sebrání bodů neprovedete žádný přestupek, během kterého by vám byly odebrány body, odečtou se vám čtyři body, za další rok znovu čtyři a ještě za jeden rok bez přestupku se vám vymažou všechny udělené body.

Jak se přidělují body?
Pokud vás chytne policista při přestupku, dostanete na místě blokovou pokutu, kterou uhradíte buď rovnou příslušníkovi policie, nebo ji zaplatíte složenkou na poště. Znamená to, že policista vám nepřiděluje trestné body. Pouze informuje o přestupku příslušný úřad (městský úřad či magistrát), na kterém jste jako řidič evidovaný. Tam se vám do vaší karty řidiče připíší trestné body. O tomto kroku vás nikdo nemá povinnost informovat.

Za kolik bodu jsou jednotlivé přestupky?
Nyní se podíváme na některé přestupky a na to, kolik bodů za ně získáte.

Jeden trestný bod
Jeden trestný bod můžete získat, pokud nemáte osvětlené vozidlo nebo porušíte-li povinnost vyplývající ze značky „Obytná zóna“ či „Pěší zóna“. Dalšími případy jsou porušení zákazu či příkazu dle značek či neoprávněné užití zvláštního výstražného světla.

Dva trestné body
Dva trestné body vám budou přidělené v případě, že pojedete nedovoleně po tramvajovém pásu, nepřipoutáte se, nepoužijete ochranou přilbu, nepřepravujete dítě v dětské autosedačce, neoznačíte překážku provozu, kterou jste způsobili na pozemní komunikaci či porušíte rychlosti o méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

Tři trestné body
Tři body vám budou přidělené za držení telefonního přístroje či jiného hovorového či záznamového zařízení v ruce během jízdy, za dopravní nehodu, při které došlo ke škodě nižší 100 000 Kč či došlo k poškození komunikace, při odmítnutí sepsání společného záznamu o nehodě.
Tři body vám hrozí také za požití alkoholu a jeho následném naměření v míře vyšší nebo rovné 0,3 promile, při překročení rychlosti o více než 20 km /h v obci a více než 30 km/h mimo obec a při nezastavení před přechodem pro chodce.

Čtyři trestné body
Čtyři body se pojí s řízením vozidla takovým způsobem, že chodec nemůže bezpečně přejít vozovku, nedání přednosti v jízdě či při řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která mu byla přidělená.

Pět trestných bodů
Pět bodu získáte za řízení technicky nezpůsobilého vozidla. Dále nemáte-li platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, nemáte-li zdravotní způsobilost k řízení a v případě, že porušíte nejvyšší dovolenou rychlost o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec.

Šest trestných bodů
Šest bodů vás bude stát předjíždění vozidla v místech, kde je to zakázáno, za jízdu v protisměru či couvání tam, kde to není povoleno, vjíždění na železniční přejezd v případech, že je to zakázáno a za řízení i přesto, že vám byl zadržen řidičský průkaz.

Sedm trestných bodů
Sedm bodů se pojí s řízením motorového vozidla bez oprávnění, řízení pod vlivem alkoholu či návykové látky, odmítnutí podrobení se zkoušky na alkohol či drogy či způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče.

podlahy