Category Archives: body

Jak je to s bodovým systémem?

Už jste si zvykli na bodový systém? Je u nás od roku 2006. Přesto v něm můžete mít nějaké nejasnosti. Pojďme si bodový systém více přiblížit.

Bodový systém v České republice
Bodový systém byl v České republice zavedený 1.července 2006. Cílem je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Jak tento systém funguje? Za způsobené dopravní přestupky se řidičům přidělují trestné body. Jejich výše je určené podle toho, o jak závažný přestupek jde. Počet trestných bodů je zaznamenán na obecním úřadě.
Každý řidič má nastavenou hranici dvanácti bodů. Vyčerpá-li ji, jeho řidičský průkaz pozbývá platnosti a je mu odebrán. Znovu si o něj může požádat po jednom roce a body se mu opět přičítají od nuly.
Pokud máte nějaké body nasbírané a dalších 12 kalendářních měsíců od sebrání bodů neprovedete žádný přestupek, během kterého by vám byly odebrány body, odečtou se vám čtyři body, za další rok znovu čtyři a ještě za jeden rok bez přestupku se vám vymažou všechny udělené body.

Jak se přidělují body?
Pokud vás chytne policista při přestupku, dostanete na místě blokovou pokutu, kterou uhradíte buď rovnou příslušníkovi policie, nebo ji zaplatíte složenkou na poště. Znamená to, že policista vám nepřiděluje trestné body. Pouze informuje o přestupku příslušný úřad (městský úřad či magistrát), na kterém jste jako řidič evidovaný. Tam se vám do vaší karty řidiče připíší trestné body. O tomto kroku vás nikdo nemá povinnost informovat.

Za kolik bodu jsou jednotlivé přestupky?
Nyní se podíváme na některé přestupky a na to, kolik bodů za ně získáte.

Jeden trestný bod
Jeden trestný bod můžete získat, pokud nemáte osvětlené vozidlo nebo porušíte-li povinnost vyplývající ze značky „Obytná zóna“ či „Pěší zóna“. Dalšími případy jsou porušení zákazu či příkazu dle značek či neoprávněné užití zvláštního výstražného světla.

Dva trestné body
Dva trestné body vám budou přidělené v případě, že pojedete nedovoleně po tramvajovém pásu, nepřipoutáte se, nepoužijete ochranou přilbu, nepřepravujete dítě v dětské autosedačce, neoznačíte překážku provozu, kterou jste způsobili na pozemní komunikaci či porušíte rychlosti o méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

Tři trestné body
Tři body vám budou přidělené za držení telefonního přístroje či jiného hovorového či záznamového zařízení v ruce během jízdy, za dopravní nehodu, při které došlo ke škodě nižší 100 000 Kč či došlo k poškození komunikace, při odmítnutí sepsání společného záznamu o nehodě.
Tři body vám hrozí také za požití alkoholu a jeho následném naměření v míře vyšší nebo rovné 0,3 promile, při překročení rychlosti o více než 20 km /h v obci a více než 30 km/h mimo obec a při nezastavení před přechodem pro chodce.

Čtyři trestné body
Čtyři body se pojí s řízením vozidla takovým způsobem, že chodec nemůže bezpečně přejít vozovku, nedání přednosti v jízdě či při řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která mu byla přidělená.

Pět trestných bodů
Pět bodu získáte za řízení technicky nezpůsobilého vozidla. Dále nemáte-li platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, nemáte-li zdravotní způsobilost k řízení a v případě, že porušíte nejvyšší dovolenou rychlost o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec.

Šest trestných bodů
Šest bodů vás bude stát předjíždění vozidla v místech, kde je to zakázáno, za jízdu v protisměru či couvání tam, kde to není povoleno, vjíždění na železniční přejezd v případech, že je to zakázáno a za řízení i přesto, že vám byl zadržen řidičský průkaz.

Sedm trestných bodů
Sedm bodů se pojí s řízením motorového vozidla bez oprávnění, řízení pod vlivem alkoholu či návykové látky, odmítnutí podrobení se zkoušky na alkohol či drogy či způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče.

podlahy