Category Archives: dálniční známka

O dálničních známkách

Jezdíte často po České republice delší vzdálenosti? Pak jistě používáte pro svou dopravu dálnice či rychlostní silnice. Tím pádem potřebujete dálniční známku. Pojďme si o ní a celkově o dálničních poplatcích říci více.

značka dálnice

Dálniční poplatky
Než si přiblížíme dálniční známku jako takovou, seznámíme se s dálničním poplatkem. Rozumíme jím poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic. Můžeme je rozlišovat dle času či za vzdálenost.
U nás je zpoplatnění dálnic a silnic upravenou zákonem. Do roku 2007 jsme se mohli setkat pouze s časovým poplatkem. Ovšem od tohoto roku platí vozidla nad 12 tun mýtné, které je i na vybraných úsecích silnic I. třídy. Od roku 2010 je mýtné povinné i pro vozidla nad 3,5 tuny.

Dálniční známka
Dálniční známka prokazuje zaplacení poplatku za užití dálnic nebo rychlostních silnic a vymezených úseků. Úseky, na které se poplatek vztahuje jsou uvedené ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů a jsou označené příslušnou dopravní značkou.
Dálniční známku tvoří nálepka z tenkého a průhledného plastu. Ta se umisťuje na čelní sklo vozidla.
Česká dálniční známka má dvě části. Jedna je lepená na čelní sklo a druhou si řidič nechává u sebe. To má zabraňovat krádeži známky, ale tato část slouží i jako náhrada v případě, že se poškodí nalepená část dálniční známky.
V současné době si můžete pořídit roční, měsíční či desetidenní dálniční známku.

Nepodceňujte dálniční známky a nevyrážejte na placené úseky bez nich. Pokud budete přistiženi Policií ČR, hrozí vám pokuta ve výši několik tisíc korun. Neriskujte však ani v zahraničí.