Category Archives: silniční kontrola

Co byste měli vědět o silniční kontrole?

Povinné doklady předkládané při silniční kontrole

Jaké doklady musíte mít při sobě, pokud vás zastaví Policie ČR? Pojďme si je vyjmenovat:
řidičský průkaz
doklad o uzavření povinného ručení: Dnes je v podobě Zelené karty
osvědčení o registraci vozidla: To je tzv. technický průkaz
potvrzení o zdravotní způsobilosti: Tento doklad se vyžaduje od řidičů starších šedesáti let, kteří musí procházet pravidelnou zdravotní kontrolou.
doklad totožnosti: Tím může být občanský průkaz nebo cestovní pas. Předkládáte ho, pokud k tomu má policie nějaký důvod, např. když hledá podezřelou osobu atd. Nelegitimuje vás však jako řidiče vozidla, ale jako občana. Při běžné dopravní kontrole se občanským průkazem ani cestovním pasem neprokazujete.

Mějte své doklady vždy při sobě. Pokud vás zastaví silniční kontrola a vy nebude schopni předložit všechny potřebné doklady, čeká vás pokuta od 1 500 – 2 500 Kč.

Jak se zachovat při silniční kontrole
Pokud vás zastaví policie, ať už pomocí nápisu na policejním vozidlu „STOP“ nebo policistou osobně, je nutné, abyste ihned dali blinkr a zastavili, a to nejlépe v odstavném pruhu, nebo co nejblíže k okraji silnice. Motor můžete a nemusíte vypnout. Policista by vám měl doporučit jeho vypnutí. Průběh samotné kontroly zákon neupravuje.
Silniční kontrola může být namátková, ale také k ní dochází na základě nějakého vašeho přestupku. Jak by měla pobíhat silniční kontrola? Pokud víte, že jste provedli přestupek, příliš se s policistou nedohadujte a neprovokujte ho. Může vám dát různě vysokou pokutu a vy se určitě chcete držet na její dolní hranici. Ovšem je nutné poznamenat, že chyb v konverzaci se řidičem se často dopouštějí i policisté, kteří tak mohu být obviněni ze šikany.
Po sdělení přestupku má prostor řidič na jakousi obhajobu sám sebe. Bude-li vám oznámen přestupek, můžete s ním nesouhlasit. Pokud tomu tak je, předá policista přestupek k řešení na obecní či městský úřad, v jehož katastru k němu došlo.